Archive for May, 2020

Semangat dan Tekad Nabi Musa AS Dalam Menimba Ilmu

Friday, May 1st, 2020

Alkisah, tiba pada suatu waktu, di mana Musa AS merasa bahwa kepandaiannya sudah mencapai taraf di mana dirinya, tak ada lagi yang dapat menyainginya. Namun, Alloh SWT kemudian memberinya petunjuk, agar ia menemui seseorang bernama Khidir AS, dan belajar darinya.

Musa AS yang merasa bersemangat, lalu pergi bersama salah seorang muridnya untuk menemui seseorang yang Alloh SWT maksudkan. Saking bersemangatnya, sampai-sampai ia bertekad akan terus menyusuri tepian pantai dan tidak akan berhenti menyusurinya sampai bertemu dengan Khidir AS.

Yang menarik dari kisah ini, Musa AS adalah seorang nabi dari Bani Israil, yang dikenal sebagai bangsa yang cerdas. Tentulah Musa AS adalah utusan Alloh SWT yang cerdas pada masanya. Namun Musa AS masih tetap berusaha dengan gigihnya untuk terus menimba ilmu, tergambar dari semangat dan tekadnya untuk menemui Khidir AS.

Akankah kita bisa meneladani Beliau, untuk tetap bersemangat menimba ilmu, meski saat itu kita merasa, sudah mencapai taraf kepandaian yang luar biasa?

Semoga mendapat hikmah dan pelajaran..